Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») описує як Провайдер послуг обробляє персональні дані, які отримує від осіб, які купують послуги чи іншим чином взаємодіють з Провайдером послуг, у тому числі коли користується вебсайтами Провайдера послуг, за адресами в мережі Інтернет із використанням домену bisseti.com (далі – «Вебресурси»).

Під Провайдером послуг розуміється Фізична особа підприємець, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 3348304864, місцеперебування зареєстроване: Україна, 04212, місто Київ.

Політика конфіденційності створена для того, щоб кожна особа, яка взаємодіє з Провайдером послуг, у тому числі при використанні Вебресурсів, могла приймати свідомі рішення щодо надання згоди на обробку та використання її персональних даних Провайдером послуг.

Політика конфіденційності містить розділи наступного змісту:

- Мета обробки та склад персональних даних, що обробляються
- Отримання згоди та строк зберігання персональних даних
- Захист персональних даних
- Права Особи у зв’язку із наданням нею персональних даних
- Використання файлів Cookies
- Зміни Політики конфіденційності
- Контактна інформація


Мета обробки та склад персональних даних, що обробляються

Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу (далі – «Особа») за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована. Перелік цих персональних даних визначається у Політиці конфіденційності.Персональні дані, які Особа надає про себе мають бути точними, достовірними.

Провайдер послуг здійснює збирання, підбір, впорядкування та поширення персональних даних з метою реалізації завдань своєї підприємницької діяльності, у тому числі надання послуг. Повний спектр видів підприємницької діяльності Провайдера послуг вказується в його реєстрації (ЄДР) та на Вебресурсах.

Персональні дані обробляються виключно за наявності згоди Особи – суб’єкта персональних даних на вчинення вказаних дій.

Метою обробки персональних даних є:

- ідентифікація клієнта
- укладення правочинів, їх виконання та забезпечення документообігу Провайдером послуг
- надання послуг, їх покращення та розвиток
- маркетинг і реклама
- обробка запитів Особи, зроблених з використанням Вебресурсів та надання відповідей на них
- вирішення претензій і спорів
- забезпечення ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та дотримання вимог податкового законодавства
- інша мета для забезпечення діяльності Провайдера послуг відповідно до законодавства.

Збір інформації, що містять Персональні дані, може здійснюватися автоматично при використанні Вебресурсів, а також шляхом наданням особою відомостей про себе.

Інформація, що обробляється автоматично на Вебресурсах Провайдера послуг і її склад:

- доменне ім’я
- IP-адреса, за допомогою якої Особа користується Вебресурсами
- вид браузера та операційної системи
- дата і час відвідування Вебресурсів
- переглянуті вебсторінки, якщо Особа перейшла на Вебресурси за посиланням з іншого вебсайту – його адреса.

Крім того, при користуванні Вебресурсами з мобільного пристрою, також може передаватися місцеперебування Особи, якщо Особа не закриє доступ до такої інформації.

Відомості, що надаються Особою і їх склад:

- прізвище та ім’я
- адреса електронної пошти
- номер телефону
- інші дані, що дозволені законодавством.

Провайдер послуг обробляє персональні дані та акумулює у бази даних в інформаційно-аналітичних системах, де вони зберігаються в систематизованому вигляді і використовуються для визначеної мети.

Провайдер послуг є володільцем наступних баз персональних даних:

- база клієнти
- база кандидати
- база бухгалтерія.

Перелік баз персональних даних може змінюватися Провайдером послуг про що вносяться відповідні зміни у Політику конфіденційності, яка є доступною на Вебресурсах.


Отримання згоди та строк зберігання персональних даних

Згода Особи на обробку персональних даних може надаватись у наступних формах:

- документи у паперовому вигляді з реквізитами, що дають змогу ідентифікувати цей документ і Особу
- електронні документи з реквізитами, що дають змогу ідентифікувати цей документ та Особу
- відмітки, повідомлення, конклюдентні дії Особи на Вебресурсах Провайдера послуг, що свідчать про ознайомлення та надання згоди на збір та обробку персональних даних Особою на умовах Політики конфіденційності.

Без шкоди для вищезазначеного, згода Особою також може надаватися в процесі укладення правочинів із Провайдером послуг, відповідно до чинного законодавства. Особа має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який момент. Відкликання згоди не повинно впливати на законність обробки, що здійснювалася Провайдером послуг до моменту її вчинення.

Провайдер послуг зберігає персональні дані протягом наступних строків:
- щодо Особи, яка відвідує Вебресурси, Провайдер послуг може зберігати щонайменше три роки, якщо законодавством України не буде встановлено інші зобов’язання для суб’єктів відносин у сфері захисту персональних даних
- щодо Особи, яка звертається за консультацією або є замовником послуг, останній може зберігати щонайменше шість років, якщо законодавством України не буде встановлено інші зобов’язання для суб’єктів відносин у сфері персональних даних.


Захист персональних даних

Провайдер послуг зобов’язаний учиняти всі необхідні дії і реалізовувати правила та технічні заходи для захисту персональних даних від їх несанкціонованої обробки та/або викривлення, та/або підроблення. Усі партнери, працівники, консультанти, що пов’язані з обробкою персональних даних, та особи, що обробляють персональні дані за замовленням Провайдера послуг, зобов’язані поважати конфіденційність персональних даних і виконувати вимоги законодавства в сфері захисту персональних даних, а також умов правочинів, укладених із Провайдером послуг у цій частині. У правочини з особами, що пов’язані з обробкою персональних даних або обробляють персональні дані, Провайдер послуг включає зобов’язання для збереження конфіденційності та обмеження доступу до персональних даних.

Провайдер послуг, для забезпечення своєї роботи та реалізації мети обробки персональних даних, може надавати доступ до персональних даних наступним категоріям юридичних та фізичних осіб:

- працівники Провайдера послуг та залучені консультанти, у тому числі такі як юристи, бухгалтери, адміністратори, ІТ–фахівці, керівники напрямків та інші спеціалісти, з якими Провайдер послуг має угоди
- державні органи, які здійснюють контроль і нагляд за діяльністю Провайдера послуг, інші державні органи в силу законодавства
- особи через яких надається можливість здійснювати замовлення та/чи платежі через Вебресурси Провайдера послуг
- фізичні чи юридичні особи, яким Провайдер послуг може замовляти роботи/послуги, у тому числі обробку і адміністрування документації, переклад документації, IT-послуги, послуги постачання та обслуговування програмного забезпечення
- особи, що здійснюють аналіз даних та створюють статистику використання та відвідування Вебресурсів, такі як Google Analytics
- особи, що здійснюють надання маркетингових та рекламних послуг, зокрема, але не обмежуючись, з розробки кампаній, вивчення попиту і реагування на послуги, доставку пропозицій та інше.

Зазначений перелік категорій не є вичерпним і може змінюватися в процесі роботи Провайдера послуг. Усі особи, незалежно від категорії, що мають доступ до персональних даних та, у тому числі здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, несуть відповідальність згідно з нормами законодавства, що регулюють обов’язки фізичних чи юридичних осіб у цій сфері.


Права Особи у зв’язку із наданням нею персональних даних

Особа має наступні права у зв’язку із персональними даними, які вона надає:
- знати як збираються персональні дані та про мету їх обробки;
- знати про місцеперебування, призначення та найменування баз персональних даних, які містять персональні дані Особи;
- знати місцеперебування володільця чи розпорядника баз персональних даних
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідних базах
- на доступ до своїх персональних даних
- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються
- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Провайдером послуг, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Особи
- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Використання файлів Cookies

Користуючись Вебресурсами, Особа дає згоду на встановлення на її пристрої файлів cookie. Файл cookie – це невеличкі фрагменти даних, що передаються в браузер з Вебресурсу, при його відвідуванні Особою. Їх використання дозволяє Провайдеру послуг краще розуміти уподобання Особи та вдосконалювати пропозицію і послуги. Файли Cookie використовуються в різних цілях. Наприклад, вони дозволяють підбирати цікаву інформацію та адресувати її Особі, а також підраховувати кількість відвідувань.

Зміни Політики конфіденційності

Провайдер послуг може вносити зміни до Політики конфіденційності, наприклад, у разі змін, що відбуватимуться в його роботі або у разі зміни законодавства щодо захисту персональних даних тощо. Щоб завжди знати як використовуються персональні дані, Особа, що взаємодіє з Провайдером послуг, може ознайомлюватися з Політикою конфіденційності на Вебресурсах. Провайдер послуг також може здійснювати повідомлення Особи шляхом публікацій на Вебресурсах або електронної розсилки.Роблячи відмітку про ознайомлення з Політикою конфіденційності на Вебресурсах та/або укладаючи правочини з Провайдером послуг, або іншим чином виражаючи зазначене, Особа підтверджує, що вона повністю розуміє мету обробки персональних даних та інші умови Політики конфіденційності та надає повну і безумовну згоду на це Провайдеру послуг.

Контактна інформація

Якщо у вас виникли запитання щодо обробки ваших персональних даних, ви можете звернутись до нас за адресою now@bisseti.com